SkyClub představen obchodním partnerům

5.9.2017

Dne 5. září 2017 byl, u příležitosti slavnostního zahájení pravidelného provozu mezi Pardubicemi a Londýnem, který provozuje irská letecká společnost Ryanair, představen obchodním partnerům vznikající SkyClub, který bude nabízet VIP služby.

 

„Bude sdružovat příznivce letiště Pardubice, kteří mají zájem se podílet na jeho podpoře a rozvoji spojení Pardubic se světem,“ konstatovala Hana Šmejkalová, ředitelka letiště Pardubice.

„SkyClub je jedním z nových projektů vedení letiště, úzce související s jeho úspěšným provozem. Bude se jednat o spojení samospráv a právních subjektů z veřejné i privátní sféry s cílem získání maximálního ekonomického, odborného, propagačního a vůbec společenského prospěchu z leteckého provozu pro celý spádový region,“ prozradil Pavel Svoboda, předseda představenstva společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT, a.s., která civilní část pardubického letiště provozuje. 

4